MyBioSource

Product    
JNK1, phosphorylated (Thr183) (c-Jun N-terminal Kinase 1, JNK1A2, JNK, JNK21B1/2, JNK-46, Mitogen-activated Protein Kinase 8, MAP Kinase 8, MAPK 8, MAPK8, PRKM8, Stress-activated Protein Kinase 1c, SAPK1c, SAPK1, Stress-activated Protein Kinase JNK1) 658€ Details
JNK1, phosphorylated (Thr183) (c-Jun N-terminal Kinase 1, JNK1A2, JNK, JNK21B1/2, JNK-46, Mitogen-activated Protein Kinase 8, MAP Kinase 8, MAPK 8, MAPK8, PRKM8, Stress-activated Protein Kinase 1c, SAPK1c, SAPK1, Stress-activated Protein Kinase JNK1)[JNK1] 5€ Details
JNK1/2, phosphorylated (Thr183, Tyr185) (c-Jun N-terminal Kinase 1, JNK1, JNK, c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2, JNK1A2, JNK21B1/2, JNK-46, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 8, MAP Kinase 8, MAPK 8, MAPK8, PRKM8, Mitogen-activated Protein Kinase 9, 691€ Details
JNK1/2, phosphorylated (Thr183, Tyr185) (c-Jun N-terminal Kinase 1, JNK1, JNK, c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2, JNK1A2, JNK21B1/2, JNK-46, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 8, MAP Kinase 8, MAPK 8, MAPK8, PRKM8, Mitogen-activated Protein Kinase 9, 730€ Details
JNK1/2, phosphorylated (Thr183, Tyr185) (c-Jun N-terminal Kinase 1, JNK1, JNK, c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2, JNK1A2, JNK21B1/2, JNK-46, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 8, MAP Kinase 8, MAPK 8, MAPK8, PRKM8, Mitogen-activated Protein Kinase 9, [JNK1/2] 5€ Details
JNK1/2, phosphorylated (Thr183, Tyr185) (c-Jun N-terminal Kinase 1, JNK1, JNK, c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2, JNK1A2, JNK21B1/2, JNK-46, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 8, MAP Kinase 8, MAPK 8, MAPK8, PRKM8, Mitogen-activated Protein Kinase 9, [JNK1/2] 5€ Details
JNK2 alpha1, Recombinant, Human (c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2, JNK2alpha, JNK2A, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 9, MAP Kinase 9, MAPK 9, MAPK9, PRKM9, p54a, p54aSAPK, Stress-activated Protein Kinase 1a, SAPK1a, SAPK, Stress-activated Protein 431€ Details
JNK2 alpha1, Recombinant, Human (c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2, JNK2alpha, JNK2A, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 9, MAP Kinase 9, MAPK 9, MAPK9, PRKM9, p54a, p54aSAPK, Stress-activated Protein Kinase 1a, SAPK1a, SAPK, Stress-activated Protein [JNK2 alpha1] 5€ Details
JNK2 alpha2, active, Recombinant, Human (c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2, JNK2alpha, JNK2A, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 9, MAP Kinase 9, MAPK 9, MAPK9, PRKM9, p54a, p54aSAPK, Stress-activated Protein Kinase 1a, SAPK1a, SAPK, Stress-activated 857€ Details
JNK2 alpha2, active, Recombinant, Human (c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2, JNK2alpha, JNK2A, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 9, MAP Kinase 9, MAPK 9, MAPK9, PRKM9, p54a, p54aSAPK, Stress-activated Protein Kinase 1a, SAPK1a, SAPK, Stress-activated [JNK2 alpha2, active] 5€ Details
JNK2 alpha2, Recombinant, Human (c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2, JNK2alpha, JNK2A, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 9, MAP Kinase 9, MAPK 9, MAPK9, PRKM9, p54a, p54aSAPK, Stress-activated Protein Kinase 1a, SAPK1a, SAPK, Stress-activated Protein 431€ Details
JNK2 alpha2, Recombinant, Human (c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2, JNK2alpha, JNK2A, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 9, MAP Kinase 9, MAPK 9, MAPK9, PRKM9, p54a, p54aSAPK, Stress-activated Protein Kinase 1a, SAPK1a, SAPK, Stress-activated Protein [JNK2 alpha2] 5€ Details
JNK2 alpha2, unactive, Recombinant, Human (c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2, JNK2alpha, JNK2A, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 9, MAP Kinase 9, MAPK 9, MAPK9, PRKM9, p54a, p54aSAPK, Stress-activated Protein Kinase 1a, SAPK1a, SAPK, Stress-activate 746€ Details
JNK2 alpha2, unactive, Recombinant, Human (c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2, JNK2alpha, JNK2A, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 9, MAP Kinase 9, MAPK 9, MAPK9, PRKM9, p54a, p54aSAPK, Stress-activated Protein Kinase 1a, SAPK1a, SAPK, Stress-activate[JNK2 alpha2, unactive] 5€ Details
JNK2, CT (c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2alpha, JNK2A, JNK2beta, JNK2B, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 9, MAP Kinase 9, MAPK 9, MAPK9, PRKM9, p54a, p54aSAPK, Stress-activated Protein Kinase 1a, SAPK1a, SAPK, Stress-activated Protein Kinase JNK2) 746€ Details
JNK2, CT (c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2alpha, JNK2A, JNK2beta, JNK2B, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 9, MAP Kinase 9, MAPK 9, MAPK9, PRKM9, p54a, p54aSAPK, Stress-activated Protein Kinase 1a, SAPK1a, SAPK, Stress-activated Protein Kinase JNK2)[JNK2] 5€ Details
JNK2, NT (c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2alpha, JNK2A, JNK2beta, JNK2B, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 9, MAP Kinase 9, MAPK 9, MAPK9, PRKM9, p54a, p54aSAPK, Stress-activated Protein Kinase 1a, SAPK1a, SAPK, Stress-activated Protein Kinase JNK2) 746€ Details
JNK2, phosphorylated (Thr183) (c-Jun N-terminal Kinase 2, JNK2alpha, JNK2A, JNK2beta, JNK2B, JNK-55, Mitogen-activated Protein Kinase 9, MAP Kinase 9, MAPK 9, MAPK9, PRKM9, p54a, p54aSAPK, Stress-activated Protein Kinase 1a, SAPK1a, SAPK, Stress-activated 790€ Details